Vol 6, No 2 (2016)

Kerala Heart Journal

Table of Contents

Editorial comments

Sajeer Kalathingathodika

Original Articles

rupesh george
Ravikrishnan Jayakumar, Varghese George
Cicy Bastian, Raihanathul Misiriya Kamarudheen Jameela, Sudhayakumar N
Chokkalingam M, Saradha S, Pradeep.G. Nayar, Tamil Selvi L
Arumugam Chandrakasu, Avinash Jayachandran, Chokkalingam Meyyappan, Ganesh Narayan, Pradeep Gopinath Nayar, Ahamed Basha Abdul Bari

Case Reports

Thrudeep S
Gautam Agarwal, Rajesh Jose, Praveen Varma
Anurag Deepak Bahekar, Sajan Ahmad Z, George Koshy, K Venugopal, Jacob Therakathu
Praveen Satheesan, Baiju R, vijayalakshmi V, Radhakrishnan VV

Images in Cardiology

ABHISHEK GAIKWAD, YASMIN KHAN
Anurag Deepak Bahekar, Varghese George, George Koshy, K Venugopal, Jacob Therakathu
ABHISHEK GAIKWAD, YASMIN KHAN

Back to Basics

Tiny Nair

Journal scan

Sajan Ahmad